Blue Grey Red
 

.

Hotline: 0913.056.529

Image1\

Khối lượng giao dịch hợp đồng vàng kỳ hạn

NGÀY Hợp đồng
27/08/2014 79.160
26/08/2014 110.134
25/08/2014 57,561
22/08/2014 154,333
21/08/2014 90.349
20/08/2014 84.231
19/08/2014 80.830
15/08/2014 204,156
14/08/2014 110,086
13/08/2014 104,948
12/08/2014 111.693
11/08/2014 71,214
08/08/2014 167,051
07/08/2014 137,152
06/08/2014 175.105
05/08/2014 115,740
04/08/2014 77,960
01/08/2014 154,540

Tải về dữ liệu quá khứ khối lượng giao dịch vàng kỳ hạn : TẠI ĐÂY

 

Thông tin quỹ SPDR

Thông tin nắm giữ vàng của SPDR

Biểu đồ vàng